Magento is onder webshops het meest gebruikte e-commerce platform ter wereld. Met zijn vele functionaliteiten en modules is het systeem erg compleet, en tegelijkertijd eenvoudig naar de persoonlijke wensen van de gebruiker aan te passen.

Vanwege de beschikbare extenties en modules is Magento een flexibel platform, uitermate geschikt voor maatwerkoplossingen. De mogelijkheden om uit te breiden en door te ontwikkelen zijn eindeloos. Zo kun je je Magento systeem gemakkelijk mee laten meegroeien met de ontwikkelingen en groei van je bedrijf.

Magento is gebruikersvriendelijk. Het beheren van producten en content is gemakkelijk en vraagt geen ingewikkelde handelingen.

We zijn Magento experts

Key features van Magento

Key features van Magento

Gemakkelijk producten en categorieën toevoegen, onbeperkt productkenmerken aanmaken voor eenvoudig zoeken, sorteren en filteren;

Orderbeheer

Eenvoudig orders afhandelen, wijzigen of verwijderen. Betalingen via iDeal, PayPayl en creditcard worden automatisch gekoppeld aan de bijgehorende bestelling, wat het orderproces versnelt;

Marketingtools

Naadloze integratie met marketingtools zoals Google Analytics, Google Adwords, Google Shopping en verschillende affiliate partijen;

Responsive & mobile first

Templates zijn primair voor mobiel gebruik ontworpen, en daarna uitgebreid voor desktop. Dit resulteert in een verhoogde snelheid van je webshop, doordat alleen de essentiële componenten worden geladen;

Zoekmachine vriendelijk

Mogelijkheden voor het implementeren van zoekmachine vriendelijke URL’s, canonical tags en het beheren van robots.txt;

Geautomatiseerd testen

Bij het ontwikkelen van nieuwe webshop modules kunnen er gelijktijdig tests worden uitgevoerd om te zien of deze nieuwe modules goed functioneren, waardoor de kans op fouten sterk wordt verminderd en het in gebruik nemen van deze aanpassingen vloeiender verloopt.

Koppelingen en integraties

Binnen Magento is het mogelijk om koppelingen te maken met andere systemen die je gebruikt voor het beheren van je webshop. Denk hierbij aan het kassasysteem, het CRM en het voorraadbeheer. Door de koppeling met Magento worden deze systemen met elkaar gesynchroniseerd en komt alles samen in één systeem.

We Provide is gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk koppelingen. We hebben veel ervaring met het koppelen van Magento met o.a.:

Exact – ERP koppeling


De Exact Globe- of Exact Online-koppeling koppeling wisselt automatisch gegevens uit tussen Exact en Magento. Dit zorgt ervoor dat werkstromen efficiënter worden afgehandeld;

SAP Business One en SAP Business All-in-One – ERP koppeling

Deze koppeling synchroniseert de verkoop-, product-, en voorraadinformatie in je Magento webshop automatisch met je backoffice in SAP. Het beheer wordt hierdoor eenvoudiger én efficiënter;

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – ERP koppeling


Met deze koppeling is het mogelijk om alle webshopdata te beheren.  Alle aanwezige webshop data in Magento is eenvoudig over te brengen naar Microsoft Dynamics NAV en vice versa;

Unit 4 – ERP koppeling

Deze koppeling biedt een automatische synchronisatie van alle data die aanwezig is in Unit4;

Akeneo – PIM koppeling

De Akeneo koppeling maakt het eenvoudiger om marketing en technische informatie van de catalogus en producten

Staat de voor jouw webshop benodigde koppeling er niet tussen, neem dan contact met ons op. We hebben veel ervaring met ERP koppelingen, PIM koppelingen en Kassa/POS koppelingen en kunnen vrijwel elke koppeling realiseren.

Open source e-commerce software

Magento is door het vele gebruik een van de meest stabiele en uitgeteste systemen. Doordat Magento open source software is, werken duizenden programmeurs en specialisten vanuit een community over de hele wereld om Magento te verbeteren. Hierdoor zijn er regelmatig nieuwe versies en uitbreidingen van Magento beschikbaar, waar jij als webshopeigenaar voordeel bij hebt.

We Provide is een actief lid van deze community en levert op die manier een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van Magento.

Over ons

Bekijk over ons

Bel of mail Mark

Team Lead e-Commerce +31 (0)88 6000 700 mark@weprovide.com

Ons werk

Bekijk ons werk