Geevers Auto Parts.


Kritische keuzes voor een optimaal eindproduct

We/Provide heeft als kennispartner van Geevers Auto Parts een sterk strategisch plan ontwikkeld als basis voor een nieuwe, passende online omgeving.

Strategy | Custom

Comments De vraag

De huidige online omgeving van Geevers Auto Parts is sterk verouderd, waardoor de behoefte aan een nieuwe, beter passende omgeving met de dag groter wordt. Vanuit Geevers Auto Parts kwam de specifieke vraag om een Magento-webshop die in deze behoefte kan voorzien.

Light bulp De oplossing

Het eerste wat wij ons afvroegen was: is Magento wel wat Geevers Auto Parts nodig heeft? Past dat wel bij de wensen en behoeften en bij de organisatie? Om hierachter te komen zijn we twee verschillende trajecten ingegaan: zo hebben we een strategische workshop-sessie georganiseerd, voornamelijk gericht op de vorm. Hieruit zijn functionele User Stories ontwikkeld. Daarnaast zijn we gestart met een onderzoek naar de technische architectuur van de huidige tools om dit zo efficiënt mogelijk toe te passen in de nieuwe situatie.

Macbook Pro Het resultaat

Een functioneel, strategisch plan dat vanuit de hoofdlijnen is uitgewerkt en een technische analyse waarbij gekeken is naar de huidige databases en techniek en hoe deze omgebouwd kunnen gaan worden naar de nieuwe situatie.

Strategische workshop om fundament te bepalen

Strategische workshop om fundament te bepalen

Ontwikkelen User Stories

Ontwikkelen User Stories op basis van gezamenlijke input

Definiëren gewenste functionaliteiten

Definiëren gewenste functionaliteiten