We/Provide ontwerpt nieuw logo en items voor Parochie St. Bernardus

Soms komen er bijzondere projecten op je pad. Bijzondere pareltjes die niet heel voor de hand liggend zijn. Eén daarvan was het verzoek om een nieuw logo te ontwerpen voor de nieuwe parochie die ontstaan is uit de fusie van meerdere parochies van gemeente Bergeijk.

Wat volgde waren gesprekken met een afvaardiging van het kerkbestuur, samen met Pastoor Buyens. We kregen op ludieke wijze een spoedcursus kerkelijke geschiedenis. We leerden in korte tijd alles over richtlijnen van het bisdom, stempels voor in pelgrimspaspoorten en bisschopsstaffen.

Met ivoor ingelegde bisschopsstaf

Het verzoek was om een logo te ontwikkelen. Naamgever van de nieuwe parochie is St. Bernardus van Clairvaux. Oude prenten van deze heilige kwamen op tafel. Daarop is hij meestal afgebeeld met de voor hem kenmerkende bisschopsstaf. Op een dag kwam pastoor Buyens met een stuk van een bisschopsstaf op kantoor. Wij gaan er natuurlijk in het volste vertrouwen vanuit dat dit de originele staf van de heilige Bernardus is, de échte.
Deze met ivoor ingelegde staf hebben we gefotografeerd en ingescand en deze vormt de basis voor het nieuwe logo, samen met oude afbeeldingen die we van St. Bernardus konden vinden.

Logo, stempel en briefpapier

Het logo werd goedgekeurd en daarna ontwikkelden we een stempel voor in pelgrimspaspoorten. Dat moest aan specifieke afmetingen en eisen van het bisdom voldoen. Pelgrims die bijvoorbeeld op hun tocht naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella door de parochie van St. Bernardus reizen, kunnen dit in hun pelgrimspaspoort laten afstempelen. Ook briefpapier werd ontwikkeld, conform de specifieke wensen van het bisdom.

 

 

Vaandels, vlaggen en noveenkaarsen

We hebben het logo-ontwerp ook doorgevoerd op nieuwe noveenkaarsen, vaandels en vlaggen voor in de kerk. Toen de noveenkaarsen geproduceerd waren, kwam pastoor Buyens ons deze persoonlijk overhandigen. De heilige Bernardus waakt dus nu over ons kantoor!