Uitgelicht: de nieuwe lay-out van de Google zoekresultaten

Sinds maandag 22 februari heeft ook de Nederlandse Google zoekmachinepagina een nieuwe lay-out. Grootste wijziging: vanaf heden zullen er geen Google AdWords tekstadvertenties meer getoond worden aan de rechterzijde van de zoekresultaten van Google.

De concrete wijzigingen binnen de Google zoekresultaten op een rijtje:

• Aan de rechterzijde naast de zoekresultaten zijn de tekstadvertenties in zijn geheel verdwenen en zullen alleen nog Product Listing Ads (PLA’s) getoond worden vanuit Google Shopping.

• Voorheen werden aan de bovenkant van de zoekmachinepagina maximaal 3 tekstadvertenties getoond. In de nieuwe lay-out bestaat de mogelijkheid dat er 4 advertenties getoond worden in het geval van een ‘zeer commerciële zoekopdracht’ zoals Google dit noemt. In het bepalen of een zoekopdracht aan deze voorwaarde voldoet, speelt de conversiekans een primaire rol.

• Aan de onderkant van de zoekmachinepagina is vanaf heden plaats voor 3 tekstadvertenties.

• Zowel op desktop als op tablet kunnen in de nieuwe situatie maximaal 7 Google AdWords advertenties vertoond worden ten opzichte van de oorspronkelijke 11.

 

De bovenste zoekmachineposities genereren volgens vele onderzoeken logischerwijs de meeste aandacht en interactie. Vanwege het feit dat de vierde AdWords advertentiepositie (in het geval van een commerciële zoekopdracht) vanaf heden bovenaan zal worden weergegeven, zullen bedrijven hun KPI’s op de gemiddelde Google AdWords advertentiepositie bij kunnen stellen. Daarnaast zal als direct gevolg het aantal organische zoekresultaten boven de vouw afnemen, om ruimte te maken voor de extra Google AdWords advertentiepositie. Op kleine schermen zal zelfs nog maar één organisch resultaat getoond worden op de eerste pagina, waardoor het belang van goede AdWords advertentieposities almaar groter wordt.

De wijzigingen die door Google doorgevoerd zijn, hebben dus niet alleen effect op de lay-out van de zoekmachine pagina. Zonder twijfel zal dit effect gaan hebben op de kosten van AdWords adverteren enerzijds en de prestaties van organische zoekresultaten anderzijds.
Desondanks laten de eerste onderzoeken naar de effecten op de kosten van AdWords adverteren op generieke zoekwoorden op dit moment nog geen substantiële verschuivingen zien. Aangezien veel adverteerders op dit moment zoekende zijn met de biedingsstrategieën ten gevolge van de Google update, is het op dit moment nog lastig om conclusies te verbinden aan het effect van de nieuwe situatie. We Provide komt hier binnenkort graag op terug in een vervolgartikel over dit onderwerp.