Test-driven development

Bij sommige ontwikkeltrajecten is het belangrijk om de gebruiker als uitgangspunt te nemen en een project volledig te benaderen vanuit het perspectief van de gebruiker. Deze heeft bepaalde wensen, eisen en verwachtingen. Die requirements kunnen worden vertaald in testcases. Eerst worden deze tests geschreven en vrijwel tegelijkertijd de code. Soms moet het hele proces van tests schrijven en code ontwikkelen meerdere malen doorlopen worden om te komen tot een volledig werkende code. Dit is een compleet andere werkwijze dan het gebruikelijke schrijven van code, om die vervolgens achteraf pas volledig te testen.

Test-driven development is één van de belangrijkste programmeertechnieken binnen Agile development. Bij deze ontwikkelmethodiek wordt een interface meteen getest op bruikbaarheid. Zo kan er al in een vroeg stadium bijgestuurd en aangepast worden. Er is weliswaar extra code nodig voor het schrijven van de tests, toch kan de uiteindelijke ontwikkelingstijd korter worden doordat fouten al eerder ontdekt en hersteld worden.

De geschreven code mag alleen functionaliteiten bevatten die nodig zijn om de test te laten slagen. De tests zijn immers gebaseerd op de specifieke requirements van de eindgebruiker. Extra functionaliteiten zullen wellicht overbodig zijn en worden dan ook niet geïmplementeerd. Door onnodige code weg te laten wordt de hoeveelheid code beperkt.